Tjänster

Vi vidarebearbetar PVC-tyger till färdiga produkter genom att HF-svetsa, att sy eller med hjälp av varmluftsmaskiner. Våra materialleverantörer Sioen Industries, Mehler Texnologies GmbH, Scantarp Oy och Ferrari S.A. har alla nått framgångar världen över med sina egna specialtyger som även vi använder för att kunna vara säkra på att våra slutprodukter håller hög kvalitet.

Obs, företag! Om ni behöver skydda exempelvis en maskin, utrustning eller leverans under en kort period så kan vi tillverka en skyddshuva eller väderskydd i polypropylentyg som är betydligt billigare än PVC-tyg. Det lönar sig att be om en offert!