Tjänster

JP-Suojapeite tjänster täcker hela produktens livscykel; förplanering, design, tillverkning, installation, underhåll och reparation. Vi är ofta involverade med vår partner i fördesignfasen av en ny produkt eller ett projekt. Med detta syftar vi till att garantera våra kunder den mest omfattande produkten / projektet i slutfasen.

Vi använder Solid Edge 2020 3D-designprogramvara, med vilken vi kan utforma en färdig produkt baserad på 3D-modellen.

Företagets lokaler i Joensuu Raatekangas har också försäljning av reservdelar och presenningstillbehör. Där hittar du t.ex. rep, snören, gummi rep och lyftsel, segelringar, spännband, lim, fixeringsslingor, remmar och hjulsatser.

solid-edge-logo_blue_250w.png