Skiljeväggar och dukvikportar

Vi tillverkar rullbara skiljeväggar för bland annat idrottshallar, industri och jordbruk. Skiljeväggarna rullas upp motordrivet eller manuelt.

  • Kastpressningar för idrottsanläggningar tex. vid träning av spjutkastning och diskus inomhus.
  • Ridåväggar till idrottsanlägningar anväds som avskilljare, bollhinder, visuel eller ljuddämpande avskärmning. Kan tillverkas delvis med nylonnät för att inte störa salens luftkonditionering och belysning.
  • Skiljeväggar avänds som avskilljare av industri- och jordbrukslokaler, t.ex. på grund av ljud, ljus, damm, lukt, kyla eller värme. Om ni använder travers och vill avskilja industrilokalen i olika sektioner och behöver använda traversen i alla avdelningar, är motordriven skiljevägg bästa alternativet. Ni kan lyfta upp den motordrivna mellanväggen och köra traversen från avdelning till en annan och sänka ner skiljeväggen igen.
  • Jordbrukslokaler och ladugårdar använder våra pvc-portar och skiljeväggar, som är kostnadsefektiva, till många olika ändamål.

Skiljeväggar och vertikala dukvikportar har inga storleksbegränsningar.