Lietesäiliöiden katteet

Katteet valmistetaan tapauskohtaisesti, ottaen huomioon kohteen erityisvaatimukset. Säiliön sisältö ja ulkoiset olosuhteet vaikuttavat kankaan ja sen tukirakennelmien materiaalien valintaan.

Me suunnittelemme, valmistamme ja asennamme kaikki katteeseen tarvittavat osat.

  • Maatalouden lietesäiliöiden / lietekaivojen tiiviskatteet
  • Teollisuuden prosessialtaiden katteet
  • Kalankasvatusaltaiden katteet ja allaspussit
  • Varastokatteet